Bestyrelsen 2019-2020

Bestyrelsen blev valgt i Marts 2019


Formand:
 
Bodil Roloff
Brogade 12
7660 Bækmarksbro 
Tlf.20321433

Næstformand: 
Karsten Boel 
Tlf.28786735

Kasserer : 
Jette Arestin Andersen

Sekretær:  
Tinne Pedersen 

Menig medlem:
Jan Nielsen 

Suppleant: 
Jens Larsen
       

Revisor:  
Elisabeth Farbæk

Revisorsuppleant:  
Torben Holm