Bestyrelsen 2016-2017

Bestyrelsen blev valgt i Marts 2017


Formand:
 
Bodil Roloff
Brogade 12
7660 Bækmarksbro 
Tlf.20321433

Næstformand: 
Karsten Boel 
Tlf.28786735

Kasserer : 
Jette Arestin Andersen

Sekretær:  
Niels Mundbjerg

Menig medlem:
Tinne Pedersen

Første suppleant: 
Jan Nielsen og Jens Larsen

Revisor:  
Elsebeth Farbæk

Revisorsuppleant:  
Arne Willumsen